Home » Kdo jsme

Kdo jsme

Naše organizace vznikla na základě zasedání valné hromady členů sdružení LOOK4you, z.s. dne 1.4.2016. Jako spolek jsme byli zapsáni u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě pod oddílem L, vložka 15050, kdy nám Ministerstvo vnitra ČR přidělilo IČ: 05061491. Stali jsme se tak právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Dle článku III – Stanov spolku je účelem spolku uspokojovat potřeby a zájmy široké veřejnosti při poskytování a zpracování informací, kdy spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením:

1.) Poskytování a zpracování informací v ekonomické oblasti, sociální oblasti, v oblasti volnočasových aktivit, kulturního vyžití, pohybových aktivit, zdravého způsobu života a vzdělávání,

2.) Poskytování a zpracování informací o možnostech získání finanční podpor ze SR, EU a jiných dotacích,

3.) Spolupráce s jinými sdruženími s podobnými cíly a posláním,

4.) Pořádání diskusních setkání, tematických přednášek a vzdělávacích akcí.

Činnost spolku je vykonávána jako nezisková. Zisk z činnosti spolku bude použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. Spolek nemá za cíl podnikat ve smyslu zákona  č. 455/1991 Sb.

 

 

Comments are closed.